2020 Katowice – Koncert w Radiu Katowice

ZDJĘCIA WYKONANE W RAMACH Koncertu w Radiu Katowice
09.08.2020 r. – Katowice
FOT. Krzysztof Szafraniec