2019 Eutin – Blues Baltica Bluesfest Eutin

ZDJĘCIA WYKONANE W RAMACH FESTIWALU „Blues Baltica Bluesfest ”
19.05.2019 r. – Eutin
FOT. Thomas Fuchs